Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich
Katowice - Tarnowskie Góry 2017
Kontakt
Sekretariat Konferencji: 
 
mgr Dorota Siwińska 
tel. 32 2009 592 lub 32 2009 361 
 
dr Agnieszka Michalik-Kucharz 
tel. 32 2009 592 lub 32 2009 351 
 
e-mail: kdwpup2017@us.edu.pl