Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich
Katowice - Tarnowskie Góry 2017
List Rektora
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk