Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich
Katowice - Tarnowskie Góry 2017
Patronat Honorowy
Konferencję Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, 
pt. „Zarządzanie wydziałami przyrodniczymi”, Katowice 2017r. 
 
honorowym patronatem objął  
 
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk 
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk