Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich
Katowice - Tarnowskie Góry 2017
Program Konferencji

Program Konferencji Dziekanów

Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polski

„Zarządzanie wydziałami przyrodniczymi”

8 - 9.06.2017 r., Katowice - Tarnowskie Góry

 

CZWARTEK, 8.06.2017 r.

 

14.00 Obiad powitalny

 

SESJA 1: Dydaktyka

 

 

15.00 – 15.30 Czy należy doskonalić kompetencje dydaktyczne kadry akademickiej?,

dr hab. Anna Pecio, UJ

15.30 – 16.00 Dydaktyczne znaczenie procesów lustrzanych - praktyczne aspekty w nauczaniu akademickim - dr Marek Kaczmarzyk, UŚ

16.00 – 16.30 Znaczenie stresu w procesie dydaktycznymwarsztaty, Zespół Pracowni Dydaktyki Biologii, UŚ

 

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa

 

SESJA 2: Dydaktyczny i naukowy potencjał regionu

 

 

17.30 – 20.30 Wizyta w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, zwiedzanie poziomu 320m i najgłębiej położonego pubu w Europie

 

21.00 – …     Uroczysta kolacja połączona z degustacją piwa uniwersyteckiego „Panaceum”

 

PIĄTEK, 9.06.2017 r.

 

8.00 – 9.00 Śniadanie

 

SESJA 3: Kształcenie i badania naukowe

 

 

9.00 – 9.45 Biologia na uniwersytecie. O potrzebie studiów międzyobszarowych,

prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów, UŚ

9.45 –10.30 Aktualności Narodowego Centrum Nauki, prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, PŚl., członek Rady NCN

 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

 

SESJA 4: Razem możemy więcej

 

 

11.00 – 11.45 Przyszłość polskiej przyrody, Gabriela Lenartowicz, poseł RP

11.45 – 12.30 Głos naukowców przyrodników w debacie publicznej, prof. dr hab. Piotr Skubała, dr hab. Anna Orczewska, dr hab. Adam Rostański, UŚ

12.30 -13.00 Ustawa 2.0 i Narodowy Kongres Nauki - co dalej?, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, UAM

 

13.30 Śląski obiad

 

14.00 Zakończenie Konferencji